Kraj

NASZE ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Od wielu lat zagadnienia zrównoważonego rozwoju, takie jak: ochrona środowiska, bezpieczeństwo i zdrowie, jak również pełna zgodność z prawem są głęboko osadzone w naszej kulturze korporacyjnej i są naszymi czynnikami wzrostu.

Nasze oddanie środowisku sięga roku 1996, kiedy Safic-Alcan otrzymał certyfikat ISO 900. Od tego czasu wciąż dbamy o poprawę jakości, politykę środowiskową oraz program „Odpowiedzialność i Troska”. Chcemy spełniać wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz zapewniać bezpieczne warunki pracy wszystkim pracownikom.

Jesteśmy także zaangażowani w dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju z naszymi partnerami. W roku 2016 ustanowiliśmy kartę dostawców, która skupia się na respektowaniu praw człowieka, zaangażowaniu w zrównoważony rozwój oraz działalność opartą na wspólnych wartościach i zasadach. Wszyscy nasi dostawcy są proszeni o dostosowanie się do tej karty i podpisanie jej.

Ponadto, aby dla zapewnienia etyki i zrównoważonego rozwoju w styczniu 2018 roku podpisaliśmy inicjatywę UNGC.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie: www.safic-alcan.com.

 zapomniałeś hasła ?