Kraj

INFORMACJE O SPÓŁCE

SAFIC – ALCAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres siedziby:

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Numer KRS: 0000287715

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5213452792

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 zapomniałeś hasła ?